polska wersja | english version   
Jeśli wszystko jest już ustawione możemy uruchomić test klikając na przycisk Uruchom benchmark w oknie głównym. Oczywiście uruchomione zostaną tylko wybrane przez użytkownika testy. Podczas trwania danego podtestu można zauważyć w pustym polu obok etykiety animację trwania testu. Po zakończeniu każdego podtestu wpisywany jest od razu wynik - dla każdego podtestu podawany jest w sekundach (im mniejsza wartość tym lepiej).


Jeśli użytkownik zaznaczył wykonanie wszystkich testów po zakończeniu podtestów pojawia się także wynik ogólny, który jest mierzony w jednostce JBP (Jaspresso Benchmark Points). Jest to po prostu ilość punktów, którą benchmark przyznał twojej platformie (im wyższa wartość tym lepiej).


Pobieranie i instalacja | Wymagania | Pierwsze uruchomienie | Główne okno benchmarka
Przeprowadzenie testu | Zapis wyniku | Weryfikacja wyniku | Opcje | Test obciążenia | Pomoc | Informacje

graffika.pl
reactos.org
warmbit.blogspot.com