polska wersja | english version   
Po kliknięciu na Informacje w menu pokazuje się okno z krótkimi informacjami o aplikacji - dokładna wersja, autor i strona domowa autora.

Pobieranie i instalacja | Wymagania | Pierwsze uruchomienie | Główne okno benchmarka
Przeprowadzenie testu | Zapis wyniku | Weryfikacja wyniku | Opcje | Test obciążenia | Pomoc | Informacje

graffika.pl
reactos.org
warmbit.blogspot.com