polska wersja | english version   

--------------------------------------------------------------------------
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU Jaspresso Benchmark
--------------------------------------------------------------------------


Instalując aplikację Jaspresso Benchmark i korzystając z niej przyjmujesz do wiadomości wszystkie poniższe postanowienia.

- - - - - - - - -


Autor programu nie odpowiada za jego błędne działanie, nie udziela żadnej gwarancji, obietnic, ani zapewnień na owe oprogramowanie.

Reklamacje na temat błędnego działania programu będą rozpatrywane, jednak nie ma gwarancji na ich pozytywne rozpatrzenie.

- - - - - - - - -


Jaspresso Benchmark jest rozprowadzany na zasadzie FREEWARE. Oznacza to, że dostajesz go za darmo i możesz używać w dowolnej ilości kopii całkowicie bez ograniczeń!

Może on być wykorzystywany zarówno w celach domowych, jak i komercyjnych.

- - - - - - - - -


ZABRANIA SIĘ:

- dekompilacji,
- modyfikowania programu,
- odtwarzania kodu źródłowego, ani innej metody inżynierii wstecznej
- tworzenia oprogramowania opartego na niniejszym programie.


Program może być rozprowadzany tylko w archiwach lub plikach instalacyjnych, w takiej formie, w jakiej został utworzony.

Dystrybutorzy programu Jaspresso Benchmark muszą zawsze podawać, że program jest na licencji Freeware i nie wolno im pobierać za niego żadnych opłat. Nie dotyczy to kosztów nośnika, np. płyty CD-ROM, na której znajdują się programy wielu autorów.

- - - - - - - - -


Przy publikacji programu w dowolnym miejscu (nośnik danych, strona internetowa, itd.) należy umieścić następujące informacje:

- adres domowy programu - jaspresso.nicksoft.com.pl
- oznaczenie licencji jako FREEWARE (ze zgodą na wykorzystanie w celach komercyjnych)
- wymagania programu

graffika.pl
reactos.org
warmbit.blogspot.com